giovedì 20 marzo 2014

Educational resources


Good practice
This site with open educational resources and creative commons can be read  in English too.  Lessons and/or exercises are generally in Dutch
è  ‘KlasCement’: een gratis website die u wil behulpzaam zijn bij uw brede klaspraktijk.

U wenst voor alle mogelijke vakken:
-        - downloadbaar lesmateriaal:  invulbladen, presentaties, syllabi, voorbereidingen
-        - websites met een educatief doel
-        - apps, hard- en software
-       -  artikels
-      -   beelden
-       -  audio
-       -  i-oefeningen

Ga dan naar à   www.klascement.net

KlasCement ondersteunt en inspireert de leraar in zijn dagelijkse klaspraktijk en bij veranderende onderwijscontexten via een leermiddelennetwerk.  KlasCement is ingebed in het onderwijs van vandaag en communiceert horizontaal.

Er is een “Klascement” specifiek voor België  (klascement.be) en een aparte voor Nederland (klascement.nl)  met aan elk land aangepaste terminologieën.
Er zijn, naast diverse onderwerpen voor kleuters tot einde humaniora, ook  interessante items inzake catechese.  Ga hiervoor naar het vak ‘levensbeschouwing’

U moet u wel (gratis)  aanmelden  (rechts bovenaan de startpagina) en verder aan enkele  minimale voorwaarden blijven voldoen.


Nessun commento:

Posta un commento