lunedì 20 maggio 2019

NL - COV - EVALUATIEBELEID PERSONEELSLEDEN IN ONDERWIJS - EVALUATION POLICY FOR STAFF MEMBERS IN EDUCATION

 De sociale partners in onderwijs kwamen deze week opnieuw bij elkaar om, zoals afgesproken in cao XI, in gesprek te gaan over een herziening van de evaluatieprocedure in het onderwijs.
Zowel de onderwijsvakbonden als de onderwijsverstrekkers hadden hierover eerder al voorstellen gelanceerd aan de onderhandelingstafel.
De onderwijsvakbonden betreuren ten zeerste dat het verderzetten van de gesprekken werd bemoeilijkt door de ongenuanceerde krantenartikelen vorige week. Het personeel zet zich dagelijks in voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle lerenden. Zij verdienen hiervoor respect en waardering.
Zowel de onderwijsverstrekkers als de onderwijsvakbonden zijn van mening, dat de evaluatieprocedure een middel is en blijft om personeelsleden te motiveren. Het is een wezenlijk onderdeel van een positief personeelsbeleid. Er wordt samen met de sociale partners gezocht  “om de evaluatieprocedure te herzien, op basis van vast te stellen mogelijke knelpunten en het auditrapport van het Rekenhof, met het oog op meer nadruk op coaching, vermindering van planlast, mét behoud van rechtszekerheid voor de personeelsleden.”
Daarom hebben de onderwijspartners afgesproken om op korte termijn  en in alle sereniteit de onderhandelingen verder te zetten waarbij de overheid ook haar rol verder opneemt en zo zorgt voor de uitvoering van de overeengekomen afspraken in de cao. Zolang deze gesprekken nog lopende zijn zullen de onderwijspartners  verder niet publiek over evaluatieprocedure communiceren.

Marianne Coopman (COV) - Nancy Libert (ACOD Onderwijs) - Marnix Heyndrickx (VSOA Onderwijs) - Koen Van Kerkhoven (COC) - Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) - Patriek Delbaere (OVSG) - Raymonda Verdyck (GO!) - Lieve Vansintjan (OKO) - Griet Mathieu (POV)

Nessun commento:

Posta un commento